Kvalita

MěřeníKvalita má v naší společnosti vždy nejvyšší prioritu. Uvědomujeme si, že úspěch naší firmy je hlavně odvozen od dobré kvality našich výrobků a perfektních servisních služeb našim zákazníkům. Vedle tvorby zisku je však pro nás velmi důležité minimalizovat dopad naší výrobní činnosti  na životní prostředí. Řízení kvality a životního prostředí je tedy nedílnou součástí všech výrobních procesů.

ISO 9001:2008  - kvalita

ISO 13485:2012 – kvalita „zdravotnické prostředky“

ISO 14001:2004 -  environment – životní prostředí

Systémy řízení jsou pravidelně prověřovány interními a externími audity včetně zákaznických auditů. Auditorský tým tvoří vyškolení pracovníci, kteří jsou odpovědni za pravidelné ověření shody s požadavky norem.

Využíváme následující nástroje:

  • Procesní přístup
  • Měřitelné cíle a programy a procesní metriky
  • Pravidelně hodnocení stanovených kritérii
  • Opatření CIP (CIP = Continuous Improvement Process = Průběžný zlepšovací proces)
  • Interní audity
  • Školení a vzdělávání zaměstnanců

Zpracovávám...